Trivselregler

När du bokar tid accepterar du också att följa våra trivselregler. Dessa är naturligtvis till för att alla besökare i hallen ska få en så bra upplevelse som möjligt.
Du som bokar tiden ansvarar för att övriga deltagare följer våra trivselregler.

Tänk på att hålla tiderna, gå ej in i hallen om den är upptagen före din tid. Du har endast tillåtelse att vara den tid du bokat även om det är ledigt före eller efter. Önskar du utöka din tid och ledig tid finns med kort varsel så kontakta mig på 070-5613480 eller 0585-27080.
Behöver du plocka fram utrustning eller plocka ihop efter dig, ska detta ske på den egna tiden.

All träning i hallen sker på egen risk. I hallen och utanför gäller strikt hundägaransvar.

Endast inneskor eller strumplästen på träningsmattan.

Torka av smutsiga hundtassar innan de beträder gräset.

Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.

Förbjudet att borsta hunden i hallen.

Löptikar är välkomna men skall använda tikskydd.

Även revirmarkerande hanhundar skall använda kisskydd.

Din hund skall vara välrastad innan den går in i hallen och ha koll på hunden så den inte går omkring på egen hand.
Om hunden ändå skulle göra ifrån sig inne.
1. Torka upp ordentligt med papper.
2. Spreja med rengöringsmedlet, Finns på hyllan i omklädningsrummet.
3. Torka upp igen med papper.
Viktigt att det blir ordentligt torrt.

Meddela mig vart olyckan skett så vi kan rengöra med maskin.

När man rastar och värmer upp hunden utanför lokalen plockar man givetvis upp efter sin hund.

 

Hundar utanför lokalen skall hållas i koppel.

Tänk på att ta med pannlampa eller ficklampa. Delvis upplyst men inte om man går lite längre runda.

Det finns plats för burar i rummen i anslutning till hallen.

Toalett och vatten finns i byggnad bredvid. Se skyltar.

Tänk på att ställa tillbaka utrustningen som ni har använt. Lyft ,dra ej hindren. Går något sönder var snäll och meddela detta. Det finns bitar av gräsmatta att lägga under gungan där den slår i.

Belysningen i hallen tänds och släcks automatiskt, är det ett problem att den slocknar när ni tränar, kan man ändra det på lysknappen. Men tänk då på att ändra tillbaka när ni lämnar lokalen.