Vägbeskrivning

Vägbeskrivning finns på Google Maps sök på Hackvad Hundhall så kommer ni rätt eller följ nedanstående vägbeskrivning.

Från Örebro:

Åk E18 mot Oslo. Sväng av mot Fjugesta väg 204. Åk ca 1 mil sväng vänster mot Fjugesta/Sannabadet. Direkt efter uppförsbacke sväng höger mot Vretstorp. Åk ca 1 mil, sväng vänster vid skylt Hackvad 3. (grusväg) Åk ca 2 km, uppför brant backe, rakt fram i korsningen på krönet. Fortsätt fram till skylt Hundhall. Sväng vänster och åk fram till gården.

Från Kumla:

Åk mot Fjugesta ca 17 km. Sväng vänster vid skylt Hackvad 4. (grusväg) Följ den vägen, förbi Hackvads kyrka. Nedför back, håll vänster. Åk ca 150 m kör höger ner i allé vid skylt i Hundhall. Håll höger vid alléns slut och kör fram på gårdsplanen.

Från Vretstorp:

Åk mot Fjugesta ca 1 mil. Sväng höger vid skylt Hackvad 3. (grusväg) Åk ca 2 km, uppför brant backe, rakt fram i korsningen på krönet. Fortsätt fram till skylt Hundhall. Sväng vänster och åk fram till gården.

Från Svartå:

Kör mot Fjugesta väg 204. Sväng höger vid Fjugesta/Sannabadet. Direkt efter uppförsbacke sväng höger mot Vretstorp. Åk ca 1 mil, sväng vänster vid skylt Hackvad 3. (grusväg) Åk ca 2km, uppför brant backe, rakt fram i korsningen på krönet. Fortsätt fram till skylt Hundhall. Sväng vänster och åk fram till gården.